ChinaNok ScootCH061931 ทัวร์จีน นครเทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง  จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน (สุดพิเศษ!! ให้ท่านได้ใส่ชุดฮ่องเต้หรือชุดฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน) ร้านบัวหิมะ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านผีเซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง เทียนสิน ที่พักระดับ 4 ดาว + เมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่ง / สุกี้มองโกล / BUFFET BBQ / อาหารแต้จิ๋ว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 27-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 13,899.- (ปรับลดจาก 14,899.-)

วันเดินทาง: 9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 13,899.- (ปรับลดจาก 14,899.-)
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 13,899.-

วันเดินทาง: 26-29 กันยายน 62 ราคา: 14,899.-

วันเดินทาง: 20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 16,899.-
วันเดินทาง:
23-26, 26-29 ตุลาคม 62 ราคา: 14,899.-