Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ Isael / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turmenistan / Iran / Iraq / Turkey / Egypt / Saudi Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanka / El and Leah / Libya / Sultan / Nigeria
ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์ฉงชิ่ง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinaThai SmileCH281768 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง  หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ)  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก)  ชมวิวระเบียงแก้ว  ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  ร้านนวดผ่าเท้า  มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง (ชมภายนอก)  หงหยาต้ง วัดลั๋วฮ่าน  ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION  ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พักระดับ 4 ดาว พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูหม้อไฟเสฉวน สะสมไมล์ ROP ได้ 50%

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง:
15-18, 22-25 กันยายน / 29 กันยายน-2 ตุลาคม 60 ราคา: 13,888.-

วันเดินทาง: 
6-9, 13-16, 15-18, 27-30 ตุลาคม / 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 60 ราคา: 16,888.-
วันเดินทาง: 
22-25 ตุลาคม 60 ราคา: 19,888.-

วันเดินทาง: 3-6, 5-8, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 24-27, 26-29 พฤศจิกายน 60 ราคา: 13,888.-

วันเดินทาง: 1-4, 3-6, 8-11, 10-13 ธันวาคม 60 ราคา: 16,888.-
วันเดินทาง: 
15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ธันวาคม 60 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง: 29 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 22,888.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai SmileCH151752 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) อู่หลง ฉงชิ่ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 8-11 กันยายน 60 ราคา: 13,999.- 
วันเดินทาง:
20-23 ตุลาคม 60 ราคา: 16,999.- 
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม 61 ราคา: 28,999.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai SmileCH281763 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง  หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ)  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก)  ชมวิวระเบียงแก้ว  ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง (ชมภายนอก)  หงหยาต้ง วัดลั๋วฮ่าน  ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย พักระดับ 4 ดาว สะสมไมล์ได้ 50% **ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง:
15-18, 22-25 กันยายน 60 ราคา: 15,888.-
วันเดินทาง:
29 กันยายน-2 ตุลาคม 60 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง: 6-9, 13-16, 15-18, 27-30 ตุลาคม / 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 60 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง:
22-25 ตุลาคม 60 ราคา: 20,888.-

วันเดินทาง: 3-6, 5-8, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 24-26, 26-29 พฤศจิกายน 60 ราคา: 15,888.-

วันเดินทาง: 1-4, 3-6, 8-11, 10-13 ธันวาคม 60 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง:
15-18, 17-20 ธันวาคม 60 ราคา: 15,888.-
วันเดินทาง:
22-25, 24-27 ธันวาคม 60 ราคา: 16,888.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 23,888.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai SmileCH281731 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) ฉงชิ่ง ต้าจู๋ ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน หงหยาต้ง มหาศาลาประชาคม ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาว *ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท*

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 15,888.- (ปรับลดจาก 16,888.-)
 
Download โปรแกรมทัวร์จีน