Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี้ 1.อัฟกานิสถาน 2.ตุรกี 3.ปากีสถาน 4.อีรัก 5.ซีเรีย
ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์ฉงชิ่ง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinaThai SmileCH151752 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) อู่หลง ฉงชิ่ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 21-24 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,999.- 

วันเดินทาง:
11-14, 25-28 สิงหาคม 60 ราคา: 13,999.- 

วันเดินทาง: 8-11 กันยายน 60 ราคา: 13,999.- 

วันเดินทาง:
20-23 ตุลาคม 60 ราคา: 16,999.- 

วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม 60 ราคา: 28,999.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai SmileCH281731 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หวู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) ฉงชิ่ง ต้าจู๋ ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน หงหยาต้ง มหาศาลาประชาคม ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาว *ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท*

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 14-17, 21-24, 28-31 กรกฎาคม 60 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 16,888.-)

วันเดินทาง: 18-21 สิงหาคม 60 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง: 15-18, 22-25 กันยายน / 29 กันยายน-2 ตุลาคม 60 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง: 6-9, 13-16, 15-18, 27-30 ตุลาคม / 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 60 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง: 22-25 ตุลาคม 60 ราคา: 20,888.-

Download โปรแกรมทัวร์จีน