Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เที่ยวจิ่วไจ้โกว

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ Isael / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turmenistan / Iran / Iraq / Turkey / Egypt / Saudi Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanka / El and Leah / Libya / Sultan / Nigeria
ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinaChina Eastern AirlinesCH151756 ทัวร์จีน เฉินตู ศูนย์หมีแพนด้า อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ร้านใบชา ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี เฉินตู ร้านหยก ร้านหมอนโอโซน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านผ้าไหม ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ถนนคนเดินชุนซีลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน และที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง: 18-22, 19-23 ตุลาคม 60 ราคา: 29,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai AirwaysCH281739 ทัวร์จีน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เฉินตู เมืองเม้าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเตี๋ยซี เฉินตู ร้านหยก ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ร้านผ้าไหม ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนจิ๋นหลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  *ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท*

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 11-16, 12-17, 13-18, 25-30 ตุลาคม/ 27 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 60 ราคา: 31,777.-

วันเดินทาง:
 1-6, 2-7, 3-8 พฤศจิกายน 60 ราคา: 29,777.-
วันเดินทาง: 
8-13, 9-14, 10-15 พฤศจิกายน 60 ราคา: 27,777.-
วันเดินทาง: 
15-20 พฤศจิกายน 60 ราคา: 25,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai AirwaysCH151749 ทัวร์จีน กรุงเทพฯ เม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว    อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล        ทะเลสาบยาว ทะเลสาบห้าสี ชม น้ำตกธารไข่มุก ร้านใบชา จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี เฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) วัดเหวินชู ร้านหมอนยางพารา ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินชุนซีลู่ เฉินตู กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 18-23 ตุลาคม 60 ราคา: 34,999.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai AirwaysCH151750 ทัวร์จีน เม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) ร้านใบชา จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี เฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉินตู เมืองโบราณหวงหลงซี เล่อซานล่องเรือ ชมหลวงพ่อโต ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียน ทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ๊ เฉินตู ร้านหมอนยางพารา ศาลเจ้าสามก๊กถนนโบราณจินหลี่ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินชุนซีลู่ เฉินตู กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 20-27, 21-28, 22-29 ตุลาคม 60 ราคา: 40,999.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน