Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ChinaAir Asia XCH281951 ทัวร์จีน สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง  นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง  อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมล่องเรือ)  ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้ ร้านบัวหิมะ  ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (รวมขึ้นตึกชั้น 88)  หาดไหว่ทัน  ถนนนานกิง  Starbucks Reserve Roastery  ร้านหยก  ถนนเทียนจื่อฝาง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ที่พักระดับ 4 ดาว + พิเศษ !! เมนูขาหมูซูโจว / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)

วันเดินทาง:
8-12 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 22-26 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 12-16 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
26-30 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 10-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
19-23, 24-28 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 21-25 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 5-9 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
6-10, 27-31 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 12-16, 19-23, 26-30 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
28 ธันวาคม-1 มกราคม / 29 ธันวาคม-2 มกราคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 22,999.-