Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร สัมผัสความยิ่งใหญ่ระดับมรดกโลก Let'go China เราจัดให้

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ Isael / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turmenistan / Iran / Iraq / Turkey / Egypt / Saudi Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanka / El and Leah / Libya / Sultan / Nigeria
ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์จางเจียเจี้ย และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinaAir AsiaCH281726 ทัวร์จีน สนามบินฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย ร้านหยก แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านยางพารา ร้านบัวหิมะ ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ภาพวาดทราย เมืองฉางซา พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และพักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 12,777.-)

วันเดินทาง: 8-11 กันยายน 60 ราคา: 10,777.- (ปรับลดจาก 12,777.-) 
วันเดินทาง: 14-17, 21-24, 22-25 กันยายน 60 ราคา: 11,777.- (ปรับลดจาก 12,777.-)

วันเดินทาง:
19-22, 26-29, 28-31 ตุลาคม 60 ราคา: 12,777.-

วันเดินทาง:
2-5, 4-7, 9-12, 16-19, 18-21, 23-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 60 ราคา: 12,777.-

วันเดินทาง: 1-4, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 ธันวาคม 60 ราคา: 12,777.-
วันเดินทาง: 
7-10, 9-12 ธันวาคม 60 ราคา: 14,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai SmileCH151764 ทัวร์จีน ฉางซา ฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง ร้านยางพารา ร้านนวดเท้า เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ร้านหยก ร้านใบชา จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่  (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี / ซุปเห็ด / อาหารไทย และที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 3-6, 17-20, 24-27 กันยายน 60 ราคา: 12,799.-

วันเดินทาง:
22-25 ตุลาคม 60 ราคา: 14,799.-

วันเดินทาง:
26-29 พฤศจิกายน 60 ราคา: 12,799.-

วันเดินทาง:
3-6 ธันวาคม 60 ราคา: 15,799.-
วันเดินทาง:
17-20, 24-27 ธันวาคม 60 ราคา: 12,799.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-2 มกราคม / 31 ธันวาคม-3 มกราคม 61 ราคา: 23,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaAir AsiaCH281715 ทัวร์จีน สนามบินฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย ร้านหยก ลำธารม้าแซ่ทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านนวดฝ่าเท้า แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ร้านยางพารา เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน สะพานสายรุ้ง ฉางซา พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 26-31 สิงหาคม 60 ราคา: 11,900.- (ปรับลดจาก 18,888.-)

วันเดินทาง: 2-7 กันยายน 60 ราคา: 16,888.- (ปรับลดจาก 18,888.-)
วันเดินทาง: 9-12 กันยายน / 30 กันยายน-5 ตุลาคม 60
ราคา: 18,888.-

วันเดินทาง: 
17-22 ตุลาคม 60 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 
20-25 ตุลาคม 60 ราคา: 24,888.-

วันเดินทาง: 
4-9, 11-16, 18-23, 25-30 พฤศจิกายน 60 ราคา: 18,888.-

วันเดินทาง: 
1-6, 2-7 ธันวาคม 60 ราคา: 24,888.-
วันเดินทาง: 
8-13, 9-14 ธันวาคม 60 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง: 
16-21, 23-28 ธันวาคม 60 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง: 
27 ธันวาคม-1 มกราคม / 31 ธันวาคม-5 มกราคม 61 ราคา: 25,888.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน  

ChinaAir AsiaCH281738 ทัวร์จีน สนามบินฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ (บัวหิมะ) นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ลิฟท์แก้วไป่หลง ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านยางพารา ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว เมืองฉางซา พักระดับ 4 ดาว พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และเมนูสุกี้เห็ด *ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท*

สายการบิน AIR ASIA 
วันเดินทาง: 7-10, 15-18 กันยายน 60 ราคา: 13,888.-

วันเดินทาง:
27-30 ตุลาคม 60 ราคา: 13,888.-
วันเดินทาง:
 22-25 ตุลาคม 60 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง:
3-6, 10-13, 17-20, 24-27 พฤศจิกายน 60 ราคา: 13,888.-

วันเดินทาง:
2-5, 3-6, 8-11, 10-13 ธันวาคม 60 ราคา: 16,888.-
วันเดินทาง:
15-18, 22-25, 28-30 ธันวาคม 60 ราคา: 13,888.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai SmileCH151732 ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านยาพารา ร้านหยก อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ร้านนวดเท้า ถนนซีปู้เจีย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ร้านใบชา โชว์นางจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ฉางซา พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 20-25 ตุลาคม 60 ราคา: 24,799.-

วันเดินทาง: 
10-15, 24-29 พฤศจิกายน 60 ราคา: 20,799.-

วันเดินทาง: 
8-13 ธันวาคม 60 ราคา: 23,799.-
วันเดินทาง: 
15-20, 22-27 ธันวาคม 60 ราคา: 20,799.-
วันเดินทาง: 
27 ธันวาคม-1 มกราคม / 29 ธันวาคม-3 มกราคม / 30 ธันวาคม-4 มกราคม / 31 ธันวาคม-5 มกราคม 61 ราคา: 32,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaChina Southern AirlinesCH281725 ทัวร์จีน ฉางซา เกาะสีส้ม (รวมรถราง) จางเจียเจี้ย ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถนนซีปู้เจีย ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า) ระเบียงแก้ว ภาพวาดทราย โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน สะพานสายรุ้ง งหวง ฉางซา ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และพักระดับพัก 4 ดาว

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
วันเดินทาง: 21-26 กันยายน 60 ราคา: 21,888.-

วันเดินทาง: 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 60 ราคา: 22,888.-

วันเดินทาง: 21-26 ธันวาคม 60 ราคา: 21,888.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน