ChinaChina Southern AirlinesCH151948 ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว จางจียเจี้ย ภาพวาดทราย อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง โชว์นางจิ้งจอกขาว สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดงสไตล์กวางเจา / เป็ดย่าง / หอยเชลล์ / กุ้งทอด / บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี / หม้อไฟทะเลรวมมิตร + ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว** **ไม่เข้าร้านช้อป**

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
วันเดินทาง: 2-5, 9-12, 16-19, 24-27 กันยายน 62 ราคา: 25,999.-