ChinaThai SmileCH151963 ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปเห็ด / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี / หม้อไฟทะเลรวมมิตร + ที่พักระดับ 4-5 ดาว **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว** **ไม่ลงร้านช้อป**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 27,999.-