EuropeRoyal BruneiEU281951 ทัวร์ยุโรป บรูไน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  เมืองบาธ  มหาวิหารบาธ  โรงอาบน้ำโรมันโบราณ  เมืองซาลิสบัวรี่  อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์  เมืองลอนดอน  อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 2 วัน เมืองลอนดอน  จัตุรัสทราฟัลก้าร์  จัตุรัสรัฐสภา  พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์  หอนาฬิกาบิ๊กเบน  ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย  พระราชวังบัคกิ้งแฮม  สะพานมิลเลนเนียม  โรงละครโกลบ  หอศิลป์แบงค์ไซด์  โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน  มหาวิหารเซนต์พอล  ย่านนีลส์ ยาร์ด  ย่านไนซ์บริด  ห้างฮาร์วีย์ นิโคล  ห้างแฮรอดส์ (ไม่รวมอาหาร 7 มื้อ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ 6,000 บาท**   

สายการบิน ROYAL BRUNEI 
วันเดินทาง: 8-13, 11-16, 12-17, 19-24, 22-27 ตุลาคม 62 ราคา: 30,999.- (ปรับลดจาก 35,999.-) 
วันเดินทาง:
26-31 ตุลาคม 62 ราคา: 29,999.-   

วันเดินทาง: 5-10, 16-21 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.-  

วันเดินทาง:
24-29 ธันวาคม 62 ราคา: 35,999.-
วันเดินทาง:
27 ธันวาคม-1 มกราคม / 28 ธันวาคม-2 มกราคม / 31 ธันวาคม-5 มกราคม 63 ราคา: 38,999.-