็HongkongCathay PacificHK281843 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET  เซินเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา  ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน  จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง / ห่านย่าง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)