Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHongkong AirlinesHK281912 ทัวร์ฮ่องกง  ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTY GATE OUTLET A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูห่านย่าง + travel sim **ประกาศรถราง Peak Tram ปิดปรับปรุงราง ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ระยะเวลาซ่อมโดยประมาณ 2-3 เดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง:
28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-)

วันเดินทาง:
5-8, 12-15, 13-16, 25-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง:
2-5, 16-19, 23-26 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง:
6-9, 20-23, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง:
10-13, 18-21 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
 23-26, 25-28 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-