Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHongkong AirlinesHK281914 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  City gate Outlets  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง: 5-7, 14-16, 26-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-)
วันเดินทาง:
2-4, 16-18 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
6-8, 20-22 กันยายน 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
18-20, 25-27 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-