HongkongEmiratesHK281917 ทัวร์ฮ่องกง  Avenue of Stars  Symphony of Lights เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  City GATE OUTLETS  ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ ! เมนูห่านย่าง + ที่พักระดับ 4 ดาว นอนฮ่องกง 2 คืน + แถมฟรี travel sim

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: 1-3 สิงหาคม 62 ราคา: 16,999.-