Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongcxHK281621 ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ (อิสระอาหาร 2 มื้อ) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 61 ราคา: 17,900.- (ปรับลดจาก 19,900.-)

วันเดินทาง: 7-9, 13-15, 20-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 18,900.- (ปรับลดจาก 19,900.-) 
วันเดินทาง: 6-8, 21-23 กรกฎาคม 61
 ราคา: 19,900.-

วันเดินทาง: 3-5 สิงหาคม 61 ราคา: 19,900.-
วันเดินทาง:
4-6, 17-19, 18-20, 24-26 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 18,900.- (ปรับลดจาก 19,900.-) 
วันเดินทาง:
10-12, 11-13 สิงหาคม 61 ราคา: 21,900.-

วันเดินทาง: 1-3, 14-16, 15-17, 21-23 กันยายน 61 ราคา: 18,900.- (ปรับลดจาก 19,900.-) 
วันเดินทาง: 7-9, 22-24 กันยายน 61 ราคา: 17,900.- (ปรับลดจาก 19,900.-) 

วันเดินทาง: 6-8, 19-21, 26-28, 27-29 ตุลาคม 61 ราคา: 19,900.-
วันเดินทาง:
12-14, 13-15 ตุลาคม 61 ราคา: 21,900.-