Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongcxHK281621 ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ (อิสระอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 22-24 กันยายน / 29 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 17,900.-

วันเดินทาง: 6-8 ตุลาคม 60 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 20-22 ตุลาคม 60 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง: 27-29, 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 19,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง