Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongcxHK281621 ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ (อิสระอาหาร 2 มื้อ) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 2-4, 3-5, 9-11, 10-12 มีนาคม 61 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 
16-18, 17-19, 23-25 มีนาคม 61 ราคา: 19,900.-
วันเดินทาง: 
25-27 มีนาคม 61 ราคา: 17,900.-

วันเดินทาง: 13-15, 14-16 เมษายน 61 ราคา: 26,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง