Letago Travel & Tours

ทัวร์ต่างประเทศ ทั่วโลก อันดับ 1

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongcxHK281621 ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ (อิสระอาหาร 2 มื้อ) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 11-13 พฤศจิกายน 60 ราคา: 18,900.-

วันเดินทาง: 2-4, 8-10, 22-24 ธันวาคม 60 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง: 
14-16, 15-17 ธันวาคม 60 ราคา: 19,900.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-1 มกราคม (BUS 2) / 31 ธันวาคม-2 มกราคม 61 ราคา: 26,900.-

วันเดินทาง: 12-14, 13-15, 26-28, 27-29 มกราคม 61 ราคา: 18,900.-

วันเดินทาง: 3-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,900.-

วันเดินทาง: 2-4, 3-5, 10-12 มีนาคม 61 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 
16-18, 17-19, 23-25 มีนาคม 61 ราคา: 19,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง