Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai Lion AirJ5219160 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฟุกุโอกะ  เมืองยูฟูอิน  เมืองเปปปุ  บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8  เมืองนางาซากิ อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช เมืองซากะ   ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต  ฟูกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ดิวตี้ฟรี  ห้างคาแนลซิตี้ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) Free wifi on bus 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 14-18 มิถุนายน 62 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง:
 
22-26 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
12-16 กรกฎาคม 62 ราคา: 26,888.-