Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ051927 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ชิโตเซ่  หมู่บ้านราเม็ง  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  น้ำตกกิงกะ & ริวเซย์  โซอุนเคียว  “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว”  ไบบาอิสโนวแลนด์  คลองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ  หอนาฬิกา  ซัปโปโร  ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ  “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”  ซัปโปโร อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น/ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
28 กุมภาพันธ์-4 มกราคม 62 ราคา: 39,900.-