JapanAir Asia XJ2819109 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป อิออน มอลล์ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ชาบู + ปู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 28,999.-