Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ521958 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ เมืองนิกโก้  ศาลเจ้าฟูตะระซัง  ศาลเจ้าโทโชกุ เมืองฟุคุชิมะ  แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  หน้าผาโทโนะเฮทสึริ  ปราสาทซึรุงะ  โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก ฟุคุชิมะ  สะพานแขวนริวจิน  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 8-12, 9-13, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 มีนาคม 62 ราคา: 23,888.-(ปรับลดจาก 25,888 บาท)