Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5219111 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ เมืองนิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้  เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ เมืองฟุคุชิมะ  แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น  หมู่บ้านโออุจิ  จูคุ  หน้าผาโทโนะเฮทสึริ  ปราสาทซึรุงะ  โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก ฟุคุชิมะ  สะพานแขวนริวจิน  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
8-12, 10-14, 21-25, 22-26, 24-28 กุมภาพันธ์ / 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 25,888.- 

วันเดินทาง: 1-5, 2-6 มีนาคม 62 ราคา: 25,888.-