Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โอกินาว่า Okinawa Tour เที่ยวแบบชิกๆ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Okinawa

รายการทัวร์โอกินาว่า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

okinawapeach airJ5218236 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาฮา โอกินาว่า ผามันซาโมะ ร้านโอกาชิ โกเตน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ สวนสับปะรดนาโกะ อเมริกัน วิลเลจ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ตลาดปลา ณ ท่าเรือ Tomari ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ ช้อปปิ้งย่านถนนโคคุไซโดริ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า (ไม่มีรถบริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน) (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) 

สายการบิน PEACH AIR
วันเดินทาง:
24-28, 26-30 สิงหาคม/ 28 สิงหาคม-1 กันยายน/ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 16,888.-
วันเดินทาง:
 4-8, 11-15, 14-18, 16-20, 18-22, 21-25 กันยายน/ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 61 ราคา: 16,888.-

okinawapeach airJ5218235 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาฮา โอกินาว่า ผามันซาโมะ ร้านโอกาชิ โกเตน สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด โรงงานแก้ว ย่านถนนโคคุไซโดริ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า (ไม่มีรถบริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน) อเมริกันวิลเลจ อาชิบานา เอ้าเลท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) 

สายการบิน PEACH AIR
วันเดินทาง:
 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20, 21-24, 21-25 ตุลาคม 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
1-5, 22-26, 23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 23,888.-

okinawapeach airJ5318144 ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ช็อปปิ้งชินโตชิน เจ้านามิโนอูเอะ ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) หน้าผามันซาโมะ การ นั่งเรือท้องกระจก จูราอุมิอควาเรียม อเมริกันวิลเลจ อิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถบัส ไม่มีไกด์ (แต่ให้ไกด์แนะนำการเดินทางได้) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 

สายการบิน PEACH AIR
วันเดินทาง:
23-26 สิงหาคม 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
6-9, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 20,900.-
วันเดินทาง:
13-16 กันยายน 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
4-7 ตุลาคม 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง:
18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 20,900.-