Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โอซาก้าราคาถูก ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ แบบเจาะลึก Kansai (แถบคันไซ) Osaka Tour Takayama Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง เกียวโต นารา สวนสนุก Universal Studio Japan และเส้นทางสายมรดกโลก ทัวร์ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวโอซาก้า Let's Go Osaka

รายการทัวร์โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2819107 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  ฟูชิมิ อินาริ  สะพานโทเกทสึเคียว  สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  วัดคินคาคุจิ  นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ  อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
26-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 25,999.-
 

JapanAir Asia XJ2819185 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  นารา  วัดโทไดจิ  สวนกวาง  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวันในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย เกียวโต  อาราชิยาม่า  ป่าไผ่  ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โกเบ  ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์  โอซาก้า สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
25-29 กรกฎาคม / 30 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.- 
วันเดินทาง:
1-5, 8-12, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-

JapanjalJ2819172 ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทนาโกย่า โอเอซิส 21 ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ ศาลเจ้าโอสึ คันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 
26-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 
23-27 สิงหาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 26-30 กันยายน 62
ราคา: 29,999.-

JapanAir Asia XJ5419159 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ (โอซาก้า)  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ชินไชบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินโอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ นาเบะ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62
ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 18,989.-)

วันเดินทาง:
 5-9, 19-23 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 19,989.-)
วันเดินทาง:
 15-19 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,889.- (ปรับลดจาก 20,989.-)
วันเดินทาง: 
13-17, 14-18 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,889.- (ปรับลดจาก 21,989.-)
วันเดินทาง: 
18-22 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,889.-
วันเดินทาง:
 
25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,889.- (ปรับลดจาก 22,989.-)

วันเดินทาง: 8-12, 9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 16,889.- (ปรับลดจาก 22,989.-)
วันเดินทาง: 
22-26 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 14,889.-
วันเดินทาง:
 
23-27 สิงหาคม 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 20,989.-)

วันเดินทาง: 4-8, 6-10, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 19,989.-)
วันเดินทาง: 21-25 กันยายน / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 14,889.-

วันเดินทาง: 2-6 ตุลาคม 62 ราคา: 21,889.- (ปรับลดจาก 23,989.-)
วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 16-20 ตุลาคม 62
ราคา: 22,889.- (ปรับลดจาก 23,989.-)
วันเดินทาง: 
12-16 ตุลาคม 62 ราคา: 23,989.-
วันเดินทาง: 
9-13, 10-14, 11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 23,889.- (ปรับลดจาก 25,989.-)
วันเดินทาง: 
17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 23,889.- (ปรับลดจาก 24,989.-)
 

JapanjalJ2819169 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้ นารา วัดโทไดจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 
24-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
28 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 25-29 กันยายน 62
ราคา: 25,999.-

JapanThai AirwaysJ0519151 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  ปราสาทวาคายาม่า  ตลาดคุโรชิโอะ (ชมการแสดงแล่ทูน่า)  สถานีแมวเหมียว  ชิราฮามะ  จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ  ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ  หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์)  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า  อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ"  ตลาดคุโรมง  ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
13-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง:
9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 42,900.- 

๋JapanJapan AirlinesJ2819201 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสึ  ปราสาทนาโกย่า  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  มิตซุยเอ้าท์เล็ท  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
6-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
20-24 พฤศจิกายน 62 ราคา: 31,999.-

JapanJapan AirlinesJ2819200 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  นากาโน่ ลานกิจกรรมหิมะ ฮากุบะสกี  UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  ปราสาทมัตสึโมโต้ ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสุ  มิตซุย เอ้าท์เล็ต  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
4-8 ธันวาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
11-15 ธันวาคม 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง:
8-12 มกราคม 63 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
22-26 มกราคม 63 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง:
5-9, 19-23 กุมภาพันธ์ 63 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 18-22 มีนาคม 63 ราคา: 30,999.-

JapanAir Asia XJ2819166 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ  วัดคินคะคุจิ  อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย นารา  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:  มิถุนายน 62 ราคา: 15,999.- (ปิดกรุ๊ป)