Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โอซาก้าราคาถูก ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ แบบเจาะลึก Kansai (แถบคันไซ) Osaka Tour Takayama Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง เกียวโต นารา สวนสนุก Universal Studio Japan และเส้นทางสายมรดกโลก ทัวร์ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวโอซาก้า Let's Go Osaka

รายการทัวร์โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanThai AirwaysJ0517211 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ คันไซ  เกียวโต  ปราสาททองคินคาคุจิ  สะพานโทเกตสึเคียว  ศาลเจ้าคิฟุเนะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  ทาคายาม่า  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”  ตลาดเช้าทาคายาม่า  ปราสาทมัตสึโมโต้  นาวาเตะ โดริ  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า  โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ฮาราจูกุ  โอโมเตะซันโดะ  โอไดบะ  ฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus + สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50%”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-20 ธันวาคม 60 ราคา: 44,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817151 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย วัดโทฟุคุจิ ปราสาททอง  นั่งรถไฟสายโรแมนติค  ศาลเจ้าคิบูเนะ  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เต็มอิ่มไม่อั้น + อาบน้ำแร่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 60 ราคา: 25,900.- (ปรับลดจาก 30,900.-)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2317129 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อาราชิยาม่า โอซาก้า โดทงโบริ ชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า (ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) ปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ เมืองนารา ริงกุ เอ้าท์เล็ท ดิวตี้ฟรี สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
22-26 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 60 ราคา: 28,900.-

วันเดินทาง:
6-10, 13-17, 20-24 ธันวาคม 60 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
 8-12 ธันวาคม 60 ราคา: 28,900.- (ปรับลดจาก 30,900.-)
วันเดินทาง:
 27-31 ธันวาคม 60 ราคา: 33,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817149 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ กิฟุ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 1-5, 9-13, 14-18, 15-19, ธันวาคม 60 ราคา: 31,900.- (ปรับลดจาก 37,900.-)
วันเดินทาง:
 7-11, 8-12 ธันวาคม 60 ราคา: 34,900.- (ปรับลดจาก 37,900.-)
วันเดินทาง:
 16-20 ธันวาคม 60 ราคา: 33,900.- (ปรับลดจาก 35,900.-)
วันเดินทาง:
21-25, 22-26 ธันวาคม 60 ราคา: 35,900.- (ปรับลดจาก 43,900.-)
วันเดินทาง: 
23-27 ธันวาคม 60 ราคา: 37,900.- (ปรับลดจาก 43,900.-)
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 60 ราคา: 43,900.- (ปรับลดจาก 47,900.-)
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 45,900.- (ปรับลดจาก 49,900.-)

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanThai AirwaysJ0517183 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิ ซูจิ  ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  TAKASU SNOW PARK  กุโจฮาจิมัง ช้อปปิ้ง เอออนมอลล์  กิฟุ  มิเอะ  หมู่บ้านนินจาอิงะ  นากาชิม่า รีสอร์ท  ช้อปปิ้งมิตซุย  แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท  นาบานะ โนะ ซาโตะ  นาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
22-26 ธันวาคม 60 ราคา: 45,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ0517210 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ นากาชิม่า รีสอร์ท ช้อปปิ้ง มิตซุย  แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า ทาคายาม่า จินยะ ซันมาชิ ซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” นากาฮาม่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ท เอออน มอลล์ สนามบินคันไซ  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 59,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817204 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ เทศกาลดูไฟนาบานะ โนะซาโตะ ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ นากาโน่ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY วัดเซ็นโกจิ เพลิดเพลินกับลานสกี กิฟุ แช่ออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่นแท้

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 9-14, 10-15, 16-21, 17-22, 23-28, 24-29 มกราคม/ 30 มกราคม-4 กุมภาพันธ์/ 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 37,900.- 
วันเดินทาง: 6-11, 7-12, 14-19, 20-25, 21-26 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม/ 28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 61 ราคา: 37,900.- 
วันเดินทาง: 13-18 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง: 6-11, 7-12 มีนาคม 61 ราคา: 37,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817205 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สกีรีสอร์ท ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 11-15, 17-21, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30 มกราคม/ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,999.- 

วันเดินทาง: 1-5, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,999.- 
วันเดินทาง: 
28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 61 ราคา: 31,999.- 


วันเดินทาง: 
1-5 มีนาคม 61 ราคา: 31,999.- 
วันเดินทาง: 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanjalJ2817206 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY วัดเซ็นโกจิ ฮากุบะ สกี ปราสาทมัตซึโมโต้ ทะเลสาบซสุวะ ศาลเจ้าโอสึคันนง ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION  อิออน จัสโก้  (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ +แบบไม่อั้นกับเมนู ปิ้งย่างยากินิคุ 

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 มกราคม/ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง: 7-11, 14-18, 21-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 39,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ051808 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) นาโกย่า  ปราสาทนาโกย่า  วัดโอสุคันนอน  ช้อปปิ้งโอสุ ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ กิฟุ  เมืองกุโจฮะจิมัง  อดีตจวนผู้ว่า ซันมาชิ ซูจิ ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะทาคายาม่า เทศกาลประดับไฟ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ทาคายาม่า  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า)  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท FUJI TEN SKI RESORT  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น + “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์"

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
19-24 มกราคม 61 ราคา: 43,900.-
วันเดินทาง:
2-7 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanJapan AirlinesJ051807 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”   อดีตจวนผู้ว่า ซันมาชิ ซูจิ  ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  เมืองกุโจฮะจิมัง  ปราสาทนาโกย่า  วัดโอสุคันนอน  ช้อปปิ้งโอสุ  นาโกย่า  อิสระช้อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัยเต็มวัน (รวมตั๋ว JR PASS ) (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus 

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 35,900.- 
วันเดินทาง:
13-17, 20-24 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 35,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ5217198 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคะคุจิ  หมู่บ้านนินจาอิงะ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า  ทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ  เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า  ชิราคาวาโกะ เอ็กซ์โปซิตี้  เมืองโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) FREE WIFI ON BUS

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 12-16 ธันวาคม 60 ราคา: 28,888.-

วันเดินทาง:
 9-13, 11-15, 13-17, 14-18, 15-19, 18-22, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31 มกราคม / 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ / 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ / 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 28,888.-

วันเดินทาง: 1-5, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม/ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง: 
10-14 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง: 
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 8-12, 10-14, 14-18, 16-20, 18-22 มีนาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง:
7-11, 11-15, 13-17, 15-19, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanJapan AirlinesJ2817147 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มัตซึโมโต้ โทยาม่า  เส้นทางสายโรแมนติค  ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  กิฟุ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ นาโกย่า  ศาลเจ้าโอสึ อิออน จัสโก้ นาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ พิเศษ!!! ปิ้งย่างยากินิคุ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 21-25 พฤศจิกายน 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanAir Asia XJ2817148 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ กิฟุ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 29,900.- (ปรับลดจาก 33,900.-) 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanJapan AirlinesJ2817146 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า โทยาม่า  เส้นทางสายโรแมนติค  ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กิฟุ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มัตซึโมโต้ หุบเขาโครังเค  นาโกย่า  วัดโอสึคันนง  อิออน จัสโก้ นาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ พิเศษ!!! ปิ้งย่างยากินิคุ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 39,900.- (ปรับลดจาก 41,900.-) 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

Thai AirwaysJ0517135 ทัวร์ญี่ปุ่น สะพานอะคาชิ ไคเคียว สวนโซระกุเอ็น บ้านยุโรปแห่งโกเบ คิตะโนะ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ซานดะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิออนมอลล์ โกเบ เกียวโต เขตอะราชิยาม่ ป่าไผ่ วัดโทฟุคุจิ วัดคิโยมิซึ ช้อปปิ้งเกียวโต โอซาก้า  วัดโทไดจิ ศาลเจ้าเทนมานกุ ถนนช้อปปิ้งเทนจินบาชิซู ชินไซบาชิ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอออน พลาซ่า สนามบินคันไซ กรุงเทพฯ  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน THAI AIRWAY
วันเดินทาง:  พฤศจิกายน60 ราคา: 45,700.- (ปิดกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanAir Asia XJ2817150 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า  ศาลเจ้าโอสึ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  กิฟุ  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: พฤศจิกายน 60 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 33,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ0517133 ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองกุโจฮะจิมัง หมู่บ้าน “ชิราคาวาโกะ” อดีตจวนผู้ว่า ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5 ) เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า ) โอชิโนะฮัคไค โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park ถนนแป๊ะก๊วย ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ สนามบิน ฮาเนดะ  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน THAI AIRWAY
วันเดินทาง: 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 60 ราคา: 44,900.- (ปรับลดจาก 46,700.-)  เต็มกุรุ๊ป
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ2817159 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สวนเค็นโรคุเอ็น  หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ  วัดเซ็นโกจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  ฮากุบะ สกี  ปราสาทมัตสึโมโต้ มัตซึโมโต้  ทะเลสาบซสุวะ ศาลเจ้าโอสึคันนง  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 ธันวาคม-1 มกราคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 59,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817209 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล วัดโทฟุคุจิ  ปราสาททอง  นั่งรถไฟสายโรแมนติค ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี  ศาลเจ้าคิบูเนะ ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:  พฤศจิกายน 60 (เต็มทุกกรุ๊ป)  ราคา: 21,900.- (ปรับลดจาก 26,900.-)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น