Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โอซาก้าราคาถูก แบบเจาะลึก Kansai (แถบคันไซ) Osaka Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง เกียวโต นารา สวนสนุก Universal Studio Japan และเส้นทางสายมรดกโลก ทาคายาม่า เที่ยวโอซาก้า Let's Go Osaka

รายการทัวร์โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2817125 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิอินาริ เกียวโตสเตชั่น อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ ปราสาทโอซาก้า นารา วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ริงกุ เอ้าท์เล็ต โอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 60 ราคา 17,999.-(ปรับราคาจาก 19,999 บาท)

วันเดินทาง: 9-13, 14-18 มิถุนายน 60 ราคา 19,999.-
วันเดินทาง: 21-25 มิถุนายน/ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 60 ราคา 21,999.-

วันเดินทาง: 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 กรกฎาคม 60 ราคา 23,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 17-21, 24-28 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-4 กันยายน 60 ราคา 23,999.-
วันเดินทาง: 10-14 สิงหาคม 60 ราคา 24,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 14-18, 21-25 กันยายน / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 60 ราคา 23,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281769 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ กิฟุ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท แช่ออนเซ็น + พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 2-6, 7-11, 16-20, 23-27 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง: 5-9, 14-18 กรกฎาคม / 28 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 60 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง: 7-11 กรกฎาคม 60 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 4-8, 18-22, 25-29 สิงหาคม 60 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง: 11-15 สิงหาคม 60 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 กันยายน / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 60 ราคา: 27,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817124 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ กิฟุ นารา วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 7-12 มิถุนายน 60 ราคา: 23,900.- (ปรับลดจาก 27,900.-) 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ231786 ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อาราชิยาม่า โอซาก้า โดทงโบริ ชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / ไม่มีไกด์นำเที่ยว หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา ริงกุ เอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) FREE !!! OSAKA VISITOR'S TICKET

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 1-5 มิถุนายน/ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 60 ราคา: 27,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ4917117 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เกียวโต วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ รถไฟชินคันเซ็น โตเกียว ชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก+ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย) วัดอาซากุสะ เอออนพลาซ่า สนามบินนาริตะ สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ)
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
ัวันเดินทาง: 7-12 กรกฎาคม 60 ราคา: 48,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281731 โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ทาคายาม่า เส้นทางสายโรแมนติค กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กิฟุ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น