Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ4917117 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เกียวโต วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งลาเวนเดอร์ รถไฟชินคันเซ็น โตเกียว ชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก+ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย) วัดอาซากุสะ เอออนพลาซ่า สนามบินนาริตะ สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ)
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
ัวันเดินทาง: 7-12 กรกฎาคม 60 ราคา: 48,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น