Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ0517133 ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองกุโจฮะจิมัง หมู่บ้าน “ชิราคาวาโกะ” อดีตจวนผู้ว่า ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5 ) เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า ) โอชิโนะฮัคไค โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park ถนนแป๊ะก๊วย ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ สนามบิน ฮาเนดะ  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

สายการบิน THAI AIRWAY
วันเดินทาง: 1-6, 15-20 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 60 ราคา: 45,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น