Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanJapan AirlinesJ051807 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”   อดีตจวนผู้ว่า ซันมาชิ ซูจิ  ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  เมืองกุโจฮะจิมัง  ปราสาทนาโกย่า  วัดโอสุคันนอน  ช้อปปิ้งโอสุ  นาโกย่า  อิสระช้อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัยเต็มวัน (รวมตั๋ว JR PASS ) (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus 

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 35,900.- 
วันเดินทาง:
13-17 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 35,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น