Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2818135 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคาคุจิ  นาโกย่า  อิออน จัสโก้ นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
7-11, 14-18, 21-25 มิถุนายน 61 ราคา: 23,888.-
วันเดินทาง:
27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 24,888.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 กรกฎาคม 61 ราคา: 24,888.-
วันเดินทาง:
25-29, 26-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 27,888.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 3-7, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 สิงหาคม 61 ราคา: 25,888.-
วันเดินทาง:
8-12, 9-13 สิงหาคม 61 ราคา: 27,888.-
วันเดินทาง:
10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน / 31 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 24,888.-

วันเดินทาง: 5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25 กันยายน 61 ราคา: 23,888.-
วันเดินทาง:
26-30 กันยายน 61 ราคา: 22,888.-