Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281973 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ชมความงามซุ้มประตูสีแดงเสาโทริอิ กิฟุ ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก (ในกรณีที่ซากุระไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม  โดยจะนำท่านสักการะขอพร ณ ศาลเจ้า Kogane Shrine )ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้ ปราสาทคิโยสึ ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า มิตซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูแบบเต็มอิ่ม+บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิกุ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 20-24, 21-25, 22-26 มีนาคม 62 ราคา: 23,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-) 
วันเดินทาง: 23-27 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-) 
วันเดินทาง: 24-28, 25-29, 26-30 มีนาคม 62
ราคา: 25,999.-