Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5219110 ทัวร์ญี่ปุ่น  เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิ นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะ  ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองอิงะ ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 27-31 มีนาคม/ 28 มีนาคม-1 เมษายน/ 29 มีนาคม-2 เมษายน/ 30 มีนาคม-3 เมษายน/ 31 มีนาคม-4 เมษายน  62 ราคา: 26,888.-
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 20-24, 21-25, 22-26 เมษายน 62 ราคา: 26,888.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 เมษายน 62 ราคา: 27,888.-
วันเดินทาง:
9-13 เมษายน 62 ราคา: 30,888.-
วันเดินทาง:
10-14, 14-18 เมษายน 62 ราคา: 32,888.-
วันเดินทาง:
11-15, 13-17 เมษายน 62 ราคา: 35,888.-

วันเดินทาง:
6-10, 7-11, 9-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 18-22, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 62 ราคา: 25,888.-
วันเดินทาง: 
19-23, 20-24, 27-31 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 23,888.-
วันเดินทาง: 
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 20,888.-