Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2819166 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ  วัดคินคะคุจิ  อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย นารา  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 22-26 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
12-16, 19-23 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 20-24 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 18-22 กันยายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
11-15 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-