Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2819166 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ  วัดคินคะคุจิ  อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย นารา  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 3-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-)