JapanjalJ2819169 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้ นารา วัดโทไดจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 
24-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
28 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 25-29 กันยายน 62
ราคา: 25,999.-