Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ451949 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ ถนนสายนักปราชญ์ PHILOSOPHER’S PATH (ชมดอกซากุระ)  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ชมดอกซากุระสองข้างทาง)  ป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  นารา  วัดโทไดจิ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO ทะเลสาบปลาไหล  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  มหานครโตเกียว  ย่านชินจูกุ  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% 
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 22-27 มีนาคม 62 ราคา: 50,900.-
วันเดินทาง:
28 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 53,900.-
วันเดินทาง:
3-8 เมษายน 62 ราคา: 54,900.-