Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ0517102 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า ภูเขาไฟฟูจิ ชมเทศกาลลาเวนเดอร์ หรือ โอชิโนะ ฮัคไค โกเทมะเอ้าเล็ต โมโตสุ วนอุทยานฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่าคันนอน สกาย ทรี ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านโอโมเตสซันโดะ ฮาราจูกุ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 28 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 60 าคา: 37,900.- (ปรับราคาจาก 39,900 บาท)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น