Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ4918133 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เกียวโต วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ)  “พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส รถไฟชินคันเซ็น โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) ตลาดปลาซึคิจิ โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 24-30 พฤษภาคม 61 ราคา: 53,900.-