Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ281978 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะถ่ ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกพิงค์มอส   ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
16-20, 17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 15-19, 18-22, 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 22,999.-
 

๋JapanAir Asia XJ281979 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อิออน มอลล์ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ชมดอกวิสทีเรีย  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม/ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,999.-
 

JapanThai Lion AirJ2819129 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน  ทุ่งดอกพิงค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)าบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 20-24, 21-25, 26-30, 27-31 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
22-26 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
23-27, 24-28 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
25-29 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 20,999.-)
 

๋JapannokscootJ5419124 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  PINK MOSS PARK   อิออน  มอลล์ นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ ซัน  สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น             

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 12-16 พฤษภาคม 62 ราคา: 22,999.-     
วันเดินทาง: 
16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 27,999.-   
วันเดินทาง: 
27-31 พฤษภาคม 62 ราคา: 21,999.-   

JapanThai Lion AirJ5419126 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ไซตามะ   คาวาโกเอะ   หุบเขาพิงค์มอส  (กรณี pinkmoss ไม่บานพาไปโกเทมบะ เอาท์เล็ทแทน)  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อาซากุสะ   ชินจุกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 24-28 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
15-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 23,999.-)
วันเดินทาง:
22-26 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
 

JapanThai Lion AirJ2819128 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
10-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
14-18 สิงหาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 26-30 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กันยายน 62 ราคา: 18,999.-
 

JapanThai AirwaysJ451945 ทัวร์ญี่ปุ่น สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค(ทุ่งดอกนีโมฟีล่า) สวนดอกไม้อาชิคางะ(ดอกวิสทีเรีย) ย่านชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ไม่มีรถบัสบริการ ปล่อยอิสระเดินทางเอง) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพหอคอยโตเกียวสกายทรี ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ(BUS) โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมทุ่งพิ้งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK) ภูเขาไฟฟูจิ เมืองโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น + อาบน้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus +สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 10-15 พฤษภาคม 62 ราคา: 39,900.-

๋JapanAir Asia XJ541998 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  PINK MOSS PARK  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 27-30 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24, 23-26, 25-28, 26-29 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
                                                                     

JapanAir Asia XJ5419139 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park   หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 6-9, 7-10, 13-16, 20-23, 21-24, 27-30 มิถุนายน 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง:
4-7, 11-14, 12-15, 15-18, 18-21, 26-29, 27-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
13-16, 14-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 9-12, 10-13 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
                                                                         

JapanThai Lion AirJ5419140 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)   วัดอาซากุสะ   โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park   ชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 10-14, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 13-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 6-10, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
7-11 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 25-29, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-1 ตุลาคม / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.-
 

JapanThai AirwaysJ0519153 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท โมโตสุ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์"  ตลาดปลาโทโยสุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-16, 25-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
9-14 สิงหาคม 62 ราคา: 42,900.-
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 39,900.-

JapanThai AirwaysJ0519155 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ อิบารากิ  อุชิคุ ไดบุทสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  สวนดอกไม้ อาชิคางะ  ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า คามาคุระ  วัดใหญ่ไดบุทสึ  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5)  ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ)  โตเกียว  ช้อปปิ้ง ชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ตลาดปลาโทโยสุ  โอไดบะ  ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
16-21, 22-27 พฤษภาคม 62 ราคา: 42,900.-

JapanThai AirwaysJ0519152 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ  คามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  ศาลเจ้าทซึรุงะโอกะ ฮะจิมังกู  วัดเมเกซึอิน  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท โมโตสุ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์"  ตลาดปลาโทโยสุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-17 มิถุนายน 62 ราคา: 39,900.-

JapanThai Lion AirJ541997 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5   พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เทศกาลพิ้งค์มอส  โอไดบะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรืเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +  บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
 เมษายน 62 ราคา: 25,999.- (เต็มกรุีป)

JapanAir Asia XJ281941 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  อิออน จัสโก้ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ   ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
 62 ราคา: 35,999.- (เต็มกรุ๊ป)
 

JapanAir Asia XJ2819131 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 26,999.-)
 

JapanThai Lion AirJ541974 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เทศกาลซากุระ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ชินจุกุ   ชมเทศกาล Tulip Festival 2019  ตลาดปลาซึกิจิ  ฮาราจุกุ  โอไดบะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
 
 เมษายน 62 ราคา: 35,999.- รับเป็น waiting list
 

JapanAir Asia XJ281933 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ชมซากุระ ณ อูเอโนะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 1-5 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 28,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)

JapanThai lion airJ281943 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิธีชงชาญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ ย่านฮาราจูกุ โอไดบะ อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 27,999.-