Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2819170 ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-) 

JapanThai Lion AirJ2819128 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 9-13 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-
 

JapanThai Lion AirJ2819184 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ / ฟรีซิมการ์ด SIM Travel

สายการบิน THAI LION AIR 
วันเดินทาง:
 3-7, 4-8, 19-23, 23-27, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
1-5, 2-6, 7-11, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27-31 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

JapanAir Asia XJ2819186 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  โอไดบะ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
7-11, 14-18, 21-25, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน
 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
18-22, 20-24, 25-29, 26-30 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กันยายน 62 ราคา: 14,999.- (รับ waiting list)

JapanAir Asia XJ281978 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะถ่ ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกพิงค์มอส   ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 26-30 มิถุนายน 62
ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)
 

JapanAir Asia XJ5419139 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park   หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,889.-

วันเดินทาง:
11-14, 12-15, 18-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 18,999.-)
วันเดินทาง: 19-22, 25-28 กรกฎาคม 62
ราคา: 14,889.-
วันเดินทาง: 26-29, 27-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,889.- (ปรับลดจาก 18,999.-)

วันเดินทาง: 9-12, 10-13 สิงหาคม 62 ราคา: 16,889.- (ปรับลดจาก 20,999.-)
วันเดินทาง: 22-25 สิงหาคม /  29 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 14,889.-

วันเดินทาง: 5-8, 6-9 กันยายน 62 ราคา: 14,889.-
วันเดินทาง:
19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 18,999.-)
วันเดินทาง:
28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 19,999.-)
                                                                         

JapanjalJ2819171 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 25-29 กันยายน 62 ราคา: 27,999.-

JapanjalJ5419168 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ พระใหญ่ไดบุตสึ  โอวาคุดานิ  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park  หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ  นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ชินจุกุ  โอไดบะ Diver City  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
26-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 27,999.-

JapanThai lion airJ2819192 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกเคง่อน อิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 30 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง: 
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 22-26,  24-28, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
19-23, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-

JapanjalJ2819181 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
21-25 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
4-8, 7-11 ธันวาคม 62 ราคา: 31,999.-

JapanThai Lion AirJ5419140 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)   วัดอาซากุสะ   โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park   ชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
22-26 มิถุนายน 62 ราคา: 14,889.-(ปรับลดจาก 19,999 บาท)

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 10-14, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-(ปรับลดจาก 19,999 บาท)
วันเดินทาง:
12-16, 13-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-(ปรับลดจาก 24,999 บาท)

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 6-10, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 25-29 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-1 ตุลาคม / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.-
 

JapanjalJ2819180 ทัวร์ญี่ปุ่น พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
3-7, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 31,999.-

JapanAir Asia XJ5219183 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ดิวตี้ฟรี สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว นาริตะ วัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อิออนมอลล์ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + FREE WIFI ON BUS

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 25-29, 26-30 มิถุนายน /29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม/30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,888.-

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 8-12, 9-13, 11-15, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28,  27-31 กรกฎาคม/ 28 กรกฎาคม-1 สิงหาคม/ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม/ 30 กรกฎาคม-3 สิงหาคม/ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 14,888.-

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31 สิงหาคม/ 28 สิงหาคม-1 กันยายน/ 29 สิงหาคม-2 กันยายน/ 30 สิงหาคม-3 กันยายน/ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 62 ราคา: 14,888.-

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 กันยายน/ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 62 ราคา: 14,888.-

JapanAir Asia XJ5219182 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี พิธีชงชาญี่ปุ่น สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โตเกียว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + FREE WIFI ON BUS 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม/29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม/30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 17-21, 18-22, 23-27, 25-29, 26-30, 27-31 กรกฎาคม 62 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 สิงหาคม/ 29 สิงหาคม-2 กันยายน/ 30 สิงหาคม-3 กันยายน/ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 62 ราคา: 14,888.-

วันเดินทาง:
4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 กันยายน/27 กันยายน – 1 ตุลาคม 62 ราคา: 14,888.-

JapanThai AirwaysJ0519153 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท โมโตสุ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์"  ตลาดปลาโทโยสุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-16, 25-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
9-14 สิงหาคม 62 ราคา: 42,900.-
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 39,900.-

๋JapanAir Asia XJ281979 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อิออน มอลล์ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ชมดอกวิสทีเรีย  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.- (ปิดกรุ๊ป)