Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ281977 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ วัดนาริตะ  โอไดบะ  ช้อปปิ้งอิออน  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
7-11, 8-12 มีนาคม 62 ราคา: 23,999.-
 

JapanAir Asia XJ5419121 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานขอสงวนสิทธิ์ พาไปช้อปปิ้งที่ชินจูกุแทน)  ช้อปปิ้งตลาดอาเมโยโกะ   นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  อิออน มอลล์ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!  

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 15-18, 16-19, 17-20, 18-21 มีนาคม 62 ราคา: 22,999.-
                                                                     

JapanAir Asia XJ541965 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ลานสกี ฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะ ฮัคไค   ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ   นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 14-17 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.- 
                                           

JapanAir Asia XJ541966 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  ช้อปปิ้งตลาดอาเมโยโกะ  นาริตะ อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 23-26 มีนาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
25-28, 26-29 มีนาคม / 30 มีนาคม-2 เมษายน / 31 มีนาคม-3 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 2-5, 9-12 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
7-10 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-
                                                                         

JapanAir Asia XJ5419122 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนสนุก FUJI Q (รวมค่าเข้าและชิงช้าสวรรค์แล้ว)  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  นาริตะ สวนจิโดริงะฟูจิ  สวนอุเอโนะ  คลองเมกุโระ  ชินจูกุ เมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าคาโทริ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 19-22, 20-23, 21-24 มีนาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
22-25, 23-26, 25-28, 26-29, 27-30 มีนาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
 28-31 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน / 30 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-

วันเดินทาง: 4-7, 5-8 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
                                                                         

JapanAir Asia XJ451906 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โอชิโนะ ฮัคไค  นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ  ซาโนะ เอาท์เล็ต  เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura Festival เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช  ย่านชินจูกุ  โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village วัดนาริตะซัน  อิออนพลาซ่า  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
27 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 35,900.-

JapanThai AirwaysJ451929 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  โอชิโนะ ฮัคไค  นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  สกี รีสอร์ท (ลานสกี)  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) มหานครโตเกียว- โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  เมืองโอไดบะ  ตลาดปลาโทโยสุ  ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  ย่านชินจูกุ  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ..แช่ออนเซ็น+ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น!! + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 62 ราคา: 41,900.-
 

JapanAir Asia XJ281933 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ชมซากุระ ณ อูเอโนะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
23-27, 24-28, 25-29 มีนาคม 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
27-31 มีนาคม 62 ราคา: 29,999.-

JapanThai lion airJ281943 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิธีชงชาญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ ย่านฮาราจูกุ โอไดบะ อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 25-29, 26-30 มีนาคม/ 28 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)
วันเดินทาง:
24-28, 27-31 มีนาคม/ 29 มีนาคม-2 เมษายน/ 31 มีนาคม-4 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง:
1-5, 7-11, 8-12, 9-13 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 16-20, 17-21, 18-22, 21-25, 22-26 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-
 

JapanAir Asia XJ281941 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  อิออน จัสโก้ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ   ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 23-27, 24-28 มีนาคม 62 ราคา: 26,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)
วันเดินทาง:
22-26, 25-29, 26-30 มีนาคม / 28 มีนาคม-1 เมษายน / 29 มีนาคม-2 เมษายน / 31 มีนาคม-4 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 
6-10 เมษายน 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 14-18 เมษายน 62 ราคา: 35,999.-
 

JapanAir Asia XJ0519112 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ นาโกย่า  ทะเลสาบฮามานะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า นาริตะ  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์" สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น!!! + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
11-15, 13-17 เมษายน 62 ราคา: 33,900.- (ปรับลดจาก 35,900 บาท)
 

JapanAir Asia XJ0519113 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ นาริตะ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์" สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น!!! + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
14-18, 15-19 เมษายน 62 ราคา: 33,900.- (ปรับลดจาก 35,900 บาท)

JapanThai Lion AirJ541974 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เทศกาลซากุระ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ชินจุกุ   ชมเทศกาล Tulip Festival 2019  ตลาดปลาซึกิจิ  ฮาราจุกุ  โอไดบะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
10-14, 14-18 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 13-17 เมษายน 62 ราคา: 35,999.-
 

JapanNok ScootJ5419116 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ชมเทศกาล Tulip Festival 2019  ชมซากุระทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระสวนอูเอโนะ   ดูไฟหมู่บ้านเยอรมัน  นาริตะ อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ ซัน  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาบน้ำแร่ออนเซ็น!! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-5, 2-6 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8, 5-9 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
6-10, 7-11, 8-12, 9-13 เมษายน 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 ราคา: 36,999.-
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 62 ราคา: 35,999.-
 

JapanThai AirwaysJ451946 ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองคามาคุระ หลวงพ่อโตคามาคุระ โอชิโนะ ฮัคไค นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) มหานครโตเกียว โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี เมืองโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น + อาบน้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus +สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 47,900.-
วันเดินทาง:
4-9 เมษายน 62 ราคา: 48,900.-

๋JapanAir Asia XJ281942 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ  คาเนะ  ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ.. บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 23-27 มีนาคม / 31 มีนาคม-4 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
27-31 มีนาคม 62 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง: 1-5 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
 

JapanThai AirwaysJ451931 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ เมืองคามาคุระ  หลวงพ่อโตคามาคุระ  โอชิโนะ ฮัคไค  นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  สกี รีสอร์ท (ลานสกี)  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ)  มหานครโตเกียว  โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  เมืองโอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  ย่านชินจูกุ  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ..แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น!! + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-20 มีนาคม 62 ราคา: 42,900.-
วันเดินทาง:
 20-25 มีนาคม 62 ราคา: 43,900.-

JapanThai Lion AirJ541955 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน  ชินจุกุ  ตลาดปลาซึกิจิ  สวนจิโดริงะฟูจิ  สวนอุเอโนะ  ฮาราจุกุ  คลองเมกุโระ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU **ชมสวนซากุระ 3 แห่งจุใจ**

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 24-28, 25-29, 26-30 มีนาคม / 28 มีนาคม-1 เมษายน / 29 มีนาคม-2 เมษายน / 30 มีนาคม-3 เมษายน / 31 มีนาคม-4 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 1-5, 7-11, 8-12, 9-13 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-

JapanThai Lion AirJ541954 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ  ชมซากุระรอบทะเลสาบคาวาฟูจิโกะ  ฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ   ชินจุกุ  นาริตะ  ไซตามะ  ศาลเจ้าแห่งความรัก  คาวาโกเอะ  กอนเก็นโดะ   มิตซุยเอ้าเล็ทต์ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!      

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 24-28, 25-29, 26-30 มีนาคม / 28 มีนาคม-1 เมษายน / 29 มีนาคม-2 เมษายน / 30 มีนาคม-3 เมษายน / 31 มีนาคม-4 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 9-13 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
                        

JapanThai Lion AirJ2819119 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน  ทุ่งดอกพิงค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-
 

JapanAir Asia XJ281978 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะถ่ ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกพิงค์มอส   ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 27,999.-

วันเดินทาง:
2-6, 16-20, 17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
3-7 พฤษภาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
7-11, 9-13, 10-14, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 22,999.-
 

๋JapanAir Asia XJ281979 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อิออน มอลล์ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ชมดอกวิสทีเรีย  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
26-30 เมษายน / 27 เมษายน-1 พฤษภาคม / 28 เมษายน-2 พฤษภาคม / 29 เมษายน-3 พฤษภาคม / 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 4-8 พฤษภาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 15-19, 17-21, 18-22, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 6-10, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม/ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,999.-
 

JapanThai Lion AirJ541997 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5   พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เทศกาลพิ้งค์มอส  โอไดบะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรืเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +  บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
22-26 เมษายน 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 เมษายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
15-19 เมษายน 62 ราคา: 26,999.-

๋JapanAir Asia XJ541998 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  PINK MOSS PARK  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 22-25, 23-26 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 13-16, 20-23, 27-30 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
10-13, 11-14, 12-15, 14-17, 21-24, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
17-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 23,999.-
                                                                     

JapanScootJ521952 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี  กระเช้าคาชิ คาชิ  โกเท็มบะ เอ้าต์เลต  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก   พิธีชงชาญี่ปุ่น   ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท   โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ  วัดนาริตะซัง  ช้อปปิ้งอิออน  ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  คุจูกุริ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเช็นธรรมชาติ + Free wifi on bus

สายการบิน SCOOT
วันเดินทาง: 18-22 กุมภาพันธ์ 62
ราคา: 25,888.-
วันเดินทาง:
 19-23, 21-25, 23-27 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 26,888.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มีนาคม 62 ราคา: 25,888.-(ปรับลดจาก 27,888 บาท)
 

JapanAir Asia XJ521926 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ  โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท  พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  บุฟเฟ่ต์ขาปู + แช่ออนเซ็น อิสระลานสกี ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท  พิธีชงชาญี่ปุ่น  นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ  ถนนช้อปปิ้งนาริตะ โอโมเตะซังโดะ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น!! + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 11-15, 20-24 กุมภาพันธ์ 62
ราคา: 25,888.-
วันเดินทาง: 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 62 ราคา: 24,888.-

วันเดินทาง: 4-8, 6-10, 11-15, 13-17 มีนาคม 62 ราคา: 25,888.-
 

๋JapanAir Asia XJ281944 ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลดอกทิวลิป พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิธีชงชาญี่ปุ่น  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค โอไดบะ ไร่สตรอเบอร์รี่ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 37,999.- 

JapanAir Asia XJ281903 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง นาริตะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี ชินจูกุ ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน วัดนาริตะ โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ Onsen + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: มีนาคม 62 ราคา: 27,999.- (เต็มทุกกรุ๊ป)

JapanThai lion airJ281930 ทัวร์ญี่ปุ่น โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 22,999.-
 

JapanThai AirwaysJ051964 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ฮาเนดะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ยามานาชิ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค / Matsuda Sakura Festival / Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์  สวนสาธารณะ อุเอโนะ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้ง นากามิเสะ  ศาลเจ้าเมจิ  โอโมเตะซันโดะ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 62 ราคา: 43,900.- (ปิดทุกกรุ๊ป)

JapannokscootJ541913 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ) วัดอาซากุสะ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ลานสกี ฟูจิเทน พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ดูประดับไฟที่ Germen Village นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถบริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว) วัดนาริตะซัน (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 กุมภาพันธ์ 62 (เต็มทุกกรุ๊ป)

JapanAir Asia XJ451987 ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต สกี รีสอร์ท (ลานสกี) นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค โตเกียว ย่านชินจูกุ พระราชวังอิมพีเรียล(ผ่านชม) วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี ตลาดซึคิจิ โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม) โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village วัดนาริตะซัน อิออนพลาซ่า(ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
1-6 มีนาคม 62 ราคา: 32,900.- (ปิดกรุ๊ป)

Air Asia XJ281940 ทัวร์ญี่ปุ่น อาซากุสะ เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี โอวาคุดานิ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 21,999.-

JapanAir Asia XJ281904 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ หุบเขาโอวาคุดานิ  ชมซากุระ เมืองคาวาสึ  ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะฮัคไค  ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน เมืองเก่าคาวาโกเอะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 23,999.- (ปรับลดจาก 27,999.-)
 

๋JapanThai Lion AirJ5418277 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ลานสกี ฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU  และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 21,900.-