Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2818229 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ไม่มีรถบริการ อิสระเดินทางเองเต็มวัน) ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ฟูจิ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ชินจูกุ ดิวตี้ฟรี อิออน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! ขาปูยักษ์ + แช่น้ำแร่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 18-22 สิงหาคม 61 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-) 

วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 15,999.- 

JapanNok ScootJ5418154 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  โอวาคุดานิ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์  หรือโอชิโนะ ฮัคไค (ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน)  วัดอาซากุสะ  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 16-20 สิงหาคม 61 ราคา: 14,888.- (ปรับลดจาก 17,888.-) 
วันเดินทาง: 24-28 สิงหาคม 61 ราคา: 14,888.- (ปรับลดจาก 18,888.-) 
วันเดินทาง:
26-30 สิงหาคม 61 ราคา: 17,888.-
     

JapanAir Asia XJ2818111 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  เมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าคาโทริ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ  เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 18-21 สิงหาคม 61
ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 23,999.-) ค่าทิป 1,500 บาท

วันเดินทาง: 6-9, 15-18, 20-23 กันยายน 61 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง: 29 กันยายน-2 ตุลาคม 61 ราคา: 23,999.-
 

JapanNok ScootJ5418234 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  คาวาโกเอะ  ศาลเจ้าความรัก  ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ถ้ำน้ำแข็งนารุซาว่า  ชงชาแบบญี่ปุ่น  อิออนมอลล์  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ชินจุกุ  โอไดบะ Diver City  วัดนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 16-20, 18-22, 20-24 สิงหาคม 61 ราคา: 13,999.-
 

๋JapanNok ScootJ5418138 ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  โตเกียว (นาริตะ)  วัดนาริตะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์  วัดอาสากุสะ  โตเกียว สกายทรี  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
22-26 สิงหาคม 61 ราคา: 19,888.-
    

JapanNok ScootJ5418219 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่)  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ  ชงชาแบบญี่ปุ่น  โอไดบะ  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)  พิเศษ..แช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 15-19 สิงหาคม 61 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 13,888 บาท)
วันเดินทาง:
 18-22, 19-23, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 สิงหาคม 61 ราคา: 13,888.-
วันเดินทาง: 
28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 61 ราคา: 14,888.-
 

JapanAir Asia XJ2818136 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี  เมืองโบราณคาวาโกเอะ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค  ขอพรเสริมความร่ำรวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  ตลาดปลาซึกิจิ  โอไดบะ  อิออน จัสโก้ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ Onsen + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 กันยายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
5-10, 6-11, 7-12, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25, 21-26 กันยายน / 26 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 24,999.-
 

JapanAir Asia XJ2818170 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  ชิซุย เอ้าท์เล็ต พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ  โอชิโนะฮัคไค  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
4-7 ตุลาคม 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
 5-8, 6-9, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 24-27 ตุลาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
12-15, 13-16, 19-22 ตุลาคม 61 ราคา: 27,999.-
 

Air Asia XJ2818171 ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร โอไดบะ สวนโชวะคิแนน วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 14-18, 21-25 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 8-12, 9-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.-

๋JapanAir Asia XJ2818175 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ-วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ เยือนเมืองเก่าซาวาระ อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
29 กันยายน-3 ตุลาคม 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
4-8, 6-10 ตุลาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
17-21, 24-28 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
18-22, 25-29, 26-30, 27-31 ตุลาคม 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 19-23 ตุลาคม 61 ราคา: 28,999.-

๋JapanAir Asia XJ2818174 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว) พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ วัดนาริตะ อิออน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
27 กันยายน-2 ตุลาคม/ 29 กันยายน-4 ตุลาคม 61 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 
3-8, 4-9, 5-10 ตุลาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
6-11 ตุลาคม/ 27 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน/ 30 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 
17-22, 24-29, 25-30, 26-31 ตุลาคม/ 31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 61 ราคา: 27,999.-

วันเดินทาง:
3-8, 6-11, 10-15, 13-18, 17-22, 20-25, 24-29 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
1-6, 2-7, 7-12, 9-14, 14-19, 15-20, 16-21, 21-26, 22-27, 23-28 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม/ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.-

JapanAir Asia XJ5418214 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ โตเกียว (นาริตะ)  คามาคุระ  วัดโคโตอิน  พระใหญ่ไดบุนสึ  เกาะเอโนชิมะ  วัดกวนอิม ฮาเสะเดอระ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล Momiji Kairo (เฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางในช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสี)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ชินจุกุ เมืองไซตามะ  ถนนลูกกวาดคาวาโงเอะ  ศาลเจ้าฮิกาวะหรือศาลเจ้าแห่งความรัก โอไดบะ  อิออน นาริตะ มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9 ตุลาคม 61 ราคา: 27,888.-
วันเดินทาง:
18-22 ตุลาคม 61 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง:
24-28, 25-29, 26-30 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 28,888.-

วันเดินทาง: 5-9 พฤศจิกายน 61 ราคา: 23,888.-
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 26,888.-
วันเดินทาง:
7-11, 14-18, 21-25 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 27,888.-
 

๋JapanNok ScootJ5418211 ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ) โอวาคุดานิ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ชินจุกุ เมืองอิบาระกิ ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา กานะอิจิบะ เมืองเก่าซาวาระ อิออนนาริตะ มอลล์ วัดนาริตะ ซัน (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 23-27, 24-28 กันยายน 61 ราคา: 23,888.-
วันเดินทาง: 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29 กันยายน/ 27 กันยายน-1 ตุลาคม/ 28 กันยายน-2 ตุลาคม/ 29 กันยายน-3 ตุลาคม/ 30 กันยายน-4 ตุลาคม/ 61 ราคา: 24,888.-

วันเดินทาง: 
1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 15-19, 16-20 ตุลาคม 61 ราคา: 27,888.-
วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 22-26, 23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง: 
10-14, 13-17, 14-18, 17-21, 21-25 ตุลาคม 61 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง: 
11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24 ตุลาคม 61 ราคา: 31,888.-

๋JapanNok ScootJ5418212 ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ) วัดอาซากุสะ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สวนสนุกฟูจิ Q (ฟรีเครื่องเล่น 1 ชนิด) โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ไม่มีบริการรถบัส ไม่รวมค่าเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว วัดนาริตะ ซัน (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 9-13, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27 กันยายน 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง: 1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 25-29 กันยายน/ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 
5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 21-25 กันยายน/ 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 23,900.-

วันเดินทาง: 
1-5, 3-7, 5-9, 13-17, 15-19, 17-21, 23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง: 7-11, 11-15 ตุลาคม 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
 9-13, 19-23, 21-25 ตุลาคม 61 ราคา: 29,900.-

๋๋JapanNok ScootJ5418243 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (หรือไปโอชิโนะ ฮัคไค ในกรณีที่ไม่มีใบเมเปิ้ลแล้ว)   ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ  โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ ซัน  สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!  + เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 2-6, 8-12, 10-14, 14-18, 16-20, 22-26, 24-28 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
4-8, 6-10, 18-22, 20-24, 26-30 พฤศจิกายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
12-16 พฤศจิกายน 61 ราคา: 21,999.-
                   

JapanThai AirwaysJ4518195 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส)  สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุดานิ (BUS)  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  โตเกียว  ตลาดปลาซึกิจิ  โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-17 ตุลาคม 61 ราคา: 41,900.-

JapanThai AirwaysJ0518158 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ นาริตะ  เมืองซาวาระ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ยามานาชิ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)  โอชิโนะฮัคไค  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ คามาคูระ  วัดใหญ่ไดบุทสึ  พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  ศาลเจ้าเมจิ  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น! + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
5-10 กันยายน 61 ราคา: 40,900.-
 

JapanThai AirwaysJ0518184 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ฮาเนดะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ยามานาชิ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5   โอชิโนะ ฮัคไค  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า คันนอน  ช้อปปิ้ง ชินจูกุ  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์"  อิบาระกิ  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  ศาลเจ้าเมจิ  ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  ฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น!!! + แช่น้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
10-15, 18-23, 24-29 ตุลาคม 61 ราคา: 42,900.-
วันเดินทาง: 
2-7, 15-20 พฤศจิกายน/ 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 61 ราคา: 42,900.-
 

JapanThai AirwaysJ4518196 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ วัดนาริตะซัน  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  โอชิโนะ ฮัคไค  เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  ฮาโกเน่ โอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 23-28 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 39,900.-

JapanAir Asia XJ2818172 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ นาริตะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม  61 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
6-10, 7-11, 8-12, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ธันวาคม 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
 24-28 ธันวาคม 61 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 
27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 37,999.-
วันเดินทาง: 
28 ธันวาคม 61-1 มกราคม 62 ราคา: 38,999.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม 61-2 มกราคม / 30 ธันวาคม 61-3 มกราคม 62 ราคา: 39,999.-

JapanAir Asia XJ2818173 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ปล่อยอิสระเต็มวัน) วัดนาริตะ อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ อิออน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
9-14, 11-16, 15-20, 18-23, 19-24 ธันวาคม 61 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
8-13, 12-17, 13-18, 14-19, 20-25, 21-26, 22-27 ธันวาคม 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 
27 ธันวาคม 61-1 มกราคม 62 ราคา: 37,999.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม 61-2 มกราคม/ 29 ธันวาคม 61-3 มกราคม/ 30 ธันวาคม 61-4 มกราคม 62 ราคา: 39,999.-

JapanNok ScootJ5418241 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  โอวาคุดานิ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ลานสกี ฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ศาลเจ้าเมจิ  ชินจุกุ  ดูประดับไฟที่ Germen Village  นาริตะ วัดนาริตะซัน  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU   

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 6-10, 7-11 ธันวาคม 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 8-12, 9-13, 21-25, 22-26, 23-27 ธันวาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธันวาคม 61 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 ธันวาคม 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
16-20 ธันวาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 31,900.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม / 29 ธันวาคม-2 มกราคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 38,900.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-4 มกราคม 62 ราคา: 35,900.-
    

JapanThai AirwaysJ4518194 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ วัดนาริตะซัน  โอชิโนะ ฮัคไค  นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น สกี รีสอร์ท (ลานสกี)  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) มหานครโตเกียว  โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ตลาดปลาซึกิจิ  ย่านชินจูกุ  โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + อาบน้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 19-24 ธันวาคม 61 ราคา: 39,900.-

๋JapanAir Asia XJ2818220 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  กระเช้าคาจิคาจิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ  เอ้าต์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ดิวตี้ฟรี โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่น้ำแร่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 36,999.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-2 มกราคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม 61 ราคา: 38,999.-
 

JapanAir Asia XJ5418237 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุนานิ  โกเทมบะ  ลานสกี ฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ  โอชิโนะฮักไค  โอไดบะ  ตลาดปลาสึกิจิ  วัดอาสากุสะ  ฮาราจุกุ  ชินจุกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 29 ธันวาคม-2 มกราคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 39,900.-

 

JapanAir Asia XJ5418238 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ) ไซตามะ  คาวาโกเอะ  ศาลเจ้าความรัก  โกเทมบะ  ลานสกี ฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  โอไดบะ  วัดอาสากุสะ  ชินจุกุ  ซาวาระ  ศาลเจ้าคาโทริ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-3 มกราคม / 31 ธันวาคม-4 มกราคม 62 ราคา: 38,900.-