Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ281895 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ สวนแห่งซากุระ-ชิซุยเอ้าท์เล็ต ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงิน ณ ห้างอิออน  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น ** ชมซากุระ 2 สวน **

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
25-28, 26-29, 27-30, 28-31 มีนาคม 61 ราคา: 26,999.-

JapanAir Asia XJ281831 ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) วัดนาริตะซัง ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอชิโนะ ฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ อาซากุสะ โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 21-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 23,955.-
วันเดินทาง: 
28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 61 ราคา: 26,955.-

JapanAir Asia XJ281802 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอไดบะ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ อิออน พลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 20-24, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
22-26 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 32,900.-

วันเดินทาง: 1-5 มีนาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
7-11, 8-12, 9-13 มีนาคม 61 ราคา: 30,900.-

JapanAir Asia XJ281803 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น+ แช่ออนเซน 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 21-25, 22-26, 23-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 27,900.-) ค่าทิป 2,000 บาท / ท่าน 
วันเดินทาง: 24-28 กุมภาพันธ์ 61
 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง:
1-5 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง: 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 27,900.-

JapanAir Asia XJ281804 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ วัดนาริตะ โอไดบะไร่สตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งอิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 1-5 มีนาคม 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
14-18, 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 28,900.-

JapanThai AirwaysJ051860 ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที หุบเขา โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท ยามานาชิ FUJI TEN SKI RESORT โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ)  โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) ช้อปปิ้งอิเคะบุคุโระ ฮาราจูกุ ไร่สตรอเบอร์รี่ เมืองเก่าซาวาระ ช้อปปิ้ง เอออนมอลล์  (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “โอนเซ็น" + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 7-11 มีนาคม 61 ราคา: 41,900.-

JapanAir Asia XJ281853 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุดานิ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระ ณ อุเอโนะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
21-25, 22-26, 25-29 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง: 2-6 เมษายน / 27 เมษายน-1 พฤษภาคม / 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
10-14 เมษายน 61 ราคา: 43,900.-
วันเดินทาง:
11-15, 13-17, 14-18 เมษายน 61 ราคา: 45,900.-
วันเดินทาง:
16-20 เมษายน 61 ราคา: 31,900.-
วันเดินทาง: 
18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 25-29 เมษายน 61 ราคา: 28,900.-

JapanAir Asia XJ281854 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + พักออกเซ็น 1 คืน

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 25-29 มีนาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง: 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-

JapanAir Asia XJ281855 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ  วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โตเกียว วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ  ฮาราจูกุ วัดนาริตะ  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
28 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 31,900.-

วันเดินทาง: 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 เมษายน 61 ราคา: 45,900.-
วันเดินทาง:
16-20 เมษายน 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง: 
17-21, 19-23, 20-24, 25-29 เมษายน 61 ราคา: 29,900.-

JapanAir Asia XJ281856 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ไร่สตรอเบอร์รี่  ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ  วัดนาริตะ  ช้อปปิ้งอิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น และชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
11-15, 13-17, 14-18 เมษายน 61 ราคา: 47,900.-
วันเดินทาง:
15-19 เมษายน 61 ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง:
17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 เมษายน 61 ราคา: 30,900.-

JapanAir Asia XJ451848 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  โตเกียว  ย่านฮาราจูกุ + ศาลเจ้าเมจิ  ย่านชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village เมืองเก่าซาวาระ  วัดนาริตะซัน  อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
28 มีนาคม- 2 เมษายน / 30 มีนาคม-4 เมษายน 61 ราคา: 38,900.-

JapanAir Asia XJ281896 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอวาคุดานิ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮัค วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 19-22, 20-23, 21-24 เมษายน 61 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
14-17 เมษายน 61 ราคา: 32,999.-
วันเดินทาง:
11-14, 12-15, 13-16 เมษายน 61 ราคา: 39,999.-

JapanThai AirwaysJ051834 ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค โตเกียว สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งอุเอโนะ โตเกียว อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ 1 วัน วัดอาซะกุซ่า หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) สวนสาธารณะชินจูกุ ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “โอนเซ็น" + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 มีนาคม-2 เมษายน 61 ราคา: 47,900.-

JapanAir Asia XJ281897 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ เมืองเก่าซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทุ่งดอกพิงค์มอส ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,999.-

JapanTGJ051835 ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที หุบเขาโอวาคุดานิ (เคเบิ้ล) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท ยามานาชิ อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค โตเกียว ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว วัดอาซะกุซ่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเดิสนีย์แลนด์) ซาวาระ ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “โอนเซ็น" + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 61 ราคา: 65,900.-

JapanThai AirwaysJ451876 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค  ชมดอกวิสทีเรีย ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ  ย่านชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฮาโกเน่  หุบเขาโอวาคุดานิ(BUS)  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK  ภูเขาไฟฟูจิ  ตลาดปลาซึกิจิ  โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
2-7 พฤษภาคม 61 ราคา: 43,900.-
วันเดินทาง:
3-8, 4-9 พฤษภาคม 61 ราคา: 44,900.-

JapanAir Asia XJ281881 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ สวนดอกไม้อะชิคากะ วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) ทุ่งดอกพิงค์มอส เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอชิโนะฮัคไค ซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ  ชิซุย เอ้าท์เล็ต  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
4-8, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14 พฤษภาคม 61 ราคา: 28,999.-

JapanAir Asia XJ281880 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท   อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) ทุ่งดอกพิงค์มอส  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอไดบะ นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  ชินจูกุ  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
5-9, 11-15, 16-20, 17-21, 18-22, 24-28 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
25-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 27,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 มิถุนายน 61 ราคา: 23,999.-

JapanAir Asia XJ281882 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ทุ่งดอกพิงค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจุกุ โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7 พฤษภาคม 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
5-9 พฤษภาคม 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 9-13, 11-15, 12-16, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
26-30 พฤษภาคม 61 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 มิถุนายน 61 ราคา: 23,999.-

JapanThai AirwaysJ051811 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ นาริตะ  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท  ยามานาชิ   อิซาว่า  FUJI TEN SKI RESORT  โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งอิเคะบุคุโระ  ฮาราจูกุ  ไร่สตรอเบอร์รี่  เมืองเก่าซาวาระ  ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “โอนเซ็น" + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: มีนาคม 61 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 40,900.-

JapanAir Asia XJ281859 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 2กุมภาพันธ์ 61 ราคา:  (เต็มกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281829 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,999.- (เต็มทุกกรุ๊ป)

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น