Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

๋JapanAir Asia XJ281979 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อิออน มอลล์ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ชมดอกวิสทีเรีย  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 24-28, 25-29 พฤษภาคม 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-)
 

JapanThai Lion AirJ2819129 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน  ทุ่งดอกพิงค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)าบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 26-30, 27-31 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 20,999.-)
 

๋JapanAir Asia XJ541998 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  PINK MOSS PARK  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
26-29 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 20,999.-)
วันเดินทาง: 27-30 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-)
                                                                     

JapanAir Asia XJ2819170 ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน/ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 19,999-) 
วันเดินทาง: 13-17, 15-19 มิถุนายน 62 ราคา: 18,999.- (ปรับลดจาก 19,999-) 
วันเดินทาง:
22-26 มิถุนายน/ 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม/ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-

JapanAir Asia XJ281978 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะถ่ ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกพิงค์มอส   ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 7-11, 12-16 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)
วันเดินทาง:
19-23, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)
วันเดินทาง: 14-18 มิถุนายน 62 ราคา: 22,999.-
 

๋JapannokscootJ5419124 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  PINK MOSS PARK   อิออน  มอลล์ นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ ซัน  สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น             

สายการบิน NOK SCOOT  
วันเดินทาง: 27-31 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)   

JapanThai Lion AirJ5419126 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ไซตามะ   คาวาโกเอะ   หุบเขาพิงค์มอส  (กรณี pinkmoss ไม่บานพาไปโกเทมบะ เอาท์เล็ทแทน)  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อาซากุสะ   ชินจุกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
 

JapanjalJ2819171 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
10-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 25-29 กันยายน 62 ราคา: 27,999.-

JapanjalJ5419168 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ พระใหญ่ไดบุตสึ  โอวาคุดานิ  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park  หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ  นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ชินจุกุ  โอไดบะ Diver City  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 6-10 มิถุนายน 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
26-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 27,999.-

JapanThai Lion AirJ2819128 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
 12-16, 13-17, 14-18 มิถุนายน 62 ราคา: 18,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-) 
วันเดินทาง: 19-23, 20-24, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62
ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 9-13, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
10-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
14-18 สิงหาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
13-17 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กันยายน 62 ราคา: 18,999.-
 

JapanAir Asia XJ5419139 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park   หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 6-9, 7-10, 13-16, 20-23, 21-24, 27-30 มิถุนายน 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง:
4-7, 11-14, 12-15, 15-18, 18-21, 26-29, 27-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
13-16, 14-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 9-12, 10-13 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
                                                                         

JapanThai Lion AirJ5419140 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)   วัดอาซากุสะ   โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park   ชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 26-30 มิถุนายน  / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
13-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 6-10, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
7-11 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 18-22, 25-29, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.-
 

JapanThai AirwaysJ0519153 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท โมโตสุ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์"  ตลาดปลาโทโยสุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-16, 25-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
9-14 สิงหาคม 62 ราคา: 42,900.-
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 39,900.-

JapanThai AirwaysJ0519152 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ  คามาคุระ  วัดโคโตคุอิน  ศาลเจ้าทซึรุงะโอกะ ฮะจิมังกู  วัดเมเกซึอิน  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท โมโตสุ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์"  ตลาดปลาโทโยสุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น + แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-17 มิถุนายน 62 ราคา: 39,900.-