ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ281933 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ชมซากุระ ณ อูเอโนะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
25-29 มีนาคม 62 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 28,999.-)
วันเดินทาง: 1-5 เมษายน 62 ราคา: 28,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)

JapanThai lion airJ281943 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิธีชงชาญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ ย่านฮาราจูกุ โอไดบะ อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 26-30 มีนาคม 62 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)

วันเดินทาง:
7-11, 9-13 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 21-25, 22-26 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-
 

JapanThai Lion AirJ541954 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ  ชมซากุระรอบทะเลสาบคาวาฟูจิโกะ  ฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ   ชินจุกุ  นาริตะ  ไซตามะ  ศาลเจ้าแห่งความรัก  คาวาโกเอะ  กอนเก็นโดะ   มิตซุยเอ้าเล็ทต์ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!      

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 26-30 มีนาคม 62 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)
วันเดินทาง: 28 มีนาคม-1 เมษายน/ 29 มีนาคม-2 เมษายน/ 30 มีนาคม-3 เมษายน / 31 มีนาคม-4 เมษายน 62
ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 8-12 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
 6-10 เมษายน 62 ราคา: 31,999.-
                        

JapanAir Asia XJ5419122 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนสนุก FUJI Q (รวมค่าเข้าและชิงช้าสวรรค์แล้ว)  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  นาริตะ สวนจิโดริงะฟูจิ  สวนอุเอโนะ  คลองเมกุโระ  ชินจูกุ เมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าคาโทริ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 25-28, 26-29, 27-30 มีนาคม 62 ราคา: 24,999.- (ปรับลดจาก 26,999.-)
วันเดินทาง:
 28-31 มีนาคม 62 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 27,999.-)
                                                                         

JapanAir Asia XJ2819131 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
18-22, 19-23, 21-25, 23-27 เมษายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
26-30 เมษายน / 27 เมษายน-1 พฤษภาคม / 29 เมษายน-3 พฤษภาคม / 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 62 ราคา: 26,999.-
 

JapanNok ScootJ5419116 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ชมเทศกาล Tulip Festival 2019  ชมซากุระทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระสวนอูเอโนะ   ดูไฟหมู่บ้านเยอรมัน  นาริตะ อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ ซัน  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาบน้ำแร่ออนเซ็น!! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 7-11, 8-12 เมษายน 62 ราคา: 28,999.-
 

JapanThai Lion AirJ541955 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะฮัคไค  โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน  ชินจุกุ  ตลาดปลาซึกิจิ  สวนจิโดริงะฟูจิ  สวนอุเอโนะ  ฮาราจุกุ  คลองเมกุโระ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU **ชมสวนซากุระ 3 แห่งจุใจ**

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 26-30 มีนาคม 62 ราคา: 25,999.-(ปรับลดจาก 29,999 บาท)
วันเดินทาง: 7-11, 8-12 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-

JapanAir Asia XJ281978 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะถ่ ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกพิงค์มอส   ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
2-6, 16-20, 17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
4-8 พฤษภาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง: 7-11, 10-14, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 22,999.-
 

๋JapanAir Asia XJ281979 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อิออน มอลล์ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ชมดอกวิสทีเรีย  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
20-24, 22-26, 24-28 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
28 เมษายน-2 พฤษภาคม 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 4-8 พฤษภาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
 10-14, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม/ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,999.-
 

JapanThai Lion AirJ2819129 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน  ทุ่งดอกพิงค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)าบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
11-15 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.- (รับเป็น waiting list)
วันเดินทาง:
9-13, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 25-29, 26-30, 27-31 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
15-19, 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 21,999.-
 

JapanThai Lion AirJ2819128 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์   ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
5-9 มิถุนายน 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
10-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
14-18 สิงหาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 26-30 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กันยายน 62 ราคา: 18,999.-
 

JapanThai Lion AirJ5419126 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  ไซตามะ   คาวาโกเอะ   หุบเขาพิงค์มอส  (กรณี pinkmoss ไม่บานพาไปโกเทมบะ เอาท์เล็ทแทน)  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อาซากุสะ   ชินจุกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 9-13, 10-14, 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 25-29 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
15-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 26,999.-

 

JapanThai Lion AirJ541997 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5   พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เทศกาลพิ้งค์มอส  โอไดบะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรืเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +  บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
22-26 เมษายน 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 เมษายน 62 ราคา: 25,999.-

๋JapanJ5419124 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  PINK MOSS PARK   อิออน  มอลล์ นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ ซัน  สนามบินนาริตะ  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น             

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 16-20, 17-21, 19-23, 20-24 เมษายน 62 ราคา: 26,999.-  
   
วันเดินทาง: 27-31 พฤษภาคม 62 ราคา: 21,999.-  
วันเดินทาง:
12-16 พฤษภาคม 62 ราคา: 22,999.-  
   
วันเดินทาง: 
16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 27,999.-   

๋JapanAir Asia XJ541998 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  PINK MOSS PARK  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 18-21, 22-25, 23-26 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 20-23, 27-30 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
11-14, 14-17, 21-24, 23-26, 25-28, 26-29 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน / 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
                                                                     

JapanThai AirwaysJ051964 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ฮาเนดะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ยามานาชิ  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค / Matsuda Sakura Festival / Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์  สวนสาธารณะ อุเอโนะ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้ง นากามิเสะ  ศาลเจ้าเมจิ  โอโมเตะซันโดะ  โอไดบะ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 62 ราคา: 43,900.- (ปิดทุกกรุ๊ป)

JapanAir Asia XJ0519112 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ นาโกย่า  ทะเลสาบฮามานะ  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า นาริตะ  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์" สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น!!! + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 33,900.- (ปรับลดจาก 35,900 บาท)
 

๋JapanAir Asia XJ281944 ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลดอกทิวลิป พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิธีชงชาญี่ปุ่น  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค โอไดบะ ไร่สตรอเบอร์รี่ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 35,999.- 

JapanThai lion airJ281930 ทัวร์ญี่ปุ่น โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 22,999.-
 

๋JapanThai Lion AirJ5418277 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ลานสกี ฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU  และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 21,900.- 
      

JapanAir Asia XJ541965 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ลานสกี ฟูจิเทน  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะ ฮัคไค   ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ   นาริตะ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:  มีนาคม 62 ราคา: 21,999.- (เต็มกรุ๊ป)
                                           

JapanAir Asia XJ281977 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ วัดนาริตะ  โอไดบะ  ช้อปปิ้งอิออน  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 มีนาคม 62 ราคา: 23,999.- (เต็มกรุ๊ป)
 

JapanAir Asia XJ451906 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โอชิโนะ ฮัคไค  นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ  ซาโนะ เอาท์เล็ต  เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura Festival เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช  ย่านชินจูกุ  โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village วัดนาริตะซัน  อิออนพลาซ่า  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
เต็มกรุ๊ป ราคา: 35,900.-

JapanThai AirwaysJ451929 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  โอชิโนะ ฮัคไค  นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  สกี รีสอร์ท (ลานสกี)  ฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) มหานครโตเกียว- โตเกียว เบย์ อควาไลน์  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  เมืองโอไดบะ  ตลาดปลาโทโยสุ  ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)  ย่านชินจูกุ  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ..แช่ออนเซ็น+ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น!! + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 41,900.-
 

JapanThai Lion AirJ2819119 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน  ทุ่งดอกพิงค์มอส  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: พฤษภาคม 62 (ปิดทุกกรุ๊ป) ราคา: 23,999.-
 

JapanAir Asia XJ541966 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  ช้อปปิ้งตลาดอาเมโยโกะ  นาริตะ อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 24,999.-
                                                                         

๋JapanAir Asia XJ281942 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ  คาเนะ  ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ.. บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: มีนาคม 62 (เต็มทุกกรุีป) ราคา: 29,999.-
 

JapanAir Asia XJ0519113 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ นาริตะ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะ ฮัคไค  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์" สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น!!! + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 เมษายน 62 ราคา: 33,900.- (ปรับลดจาก 35,900 บาท) เต็มกรุ๊ป

JapanAir Asia XJ281941 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  อิออน จัสโก้ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ   ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 25-29 มีนาคม 62
ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-) รับเป็น waiting list
วันเดินทาง: 
14-18 เมษายน 62 ราคา: 35,999.- รับเป็น waiting list
 

JapanThai Lion AirJ541974 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เทศกาลซากุระ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ชินจุกุ   ชมเทศกาล Tulip Festival 2019  ตลาดปลาซึกิจิ  ฮาราจุกุ  โอไดบะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
 
 เมษายน 62 ราคา: 35,999.- รับเป็น waiting list
 

JapanThai AirwaysJ451946 ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองคามาคุระ หลวงพ่อโตคามาคุระ โอชิโนะ ฮัคไค นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ดำ) มหานครโตเกียว โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี เมืองโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น + อาบน้ำแร่ออนเซ็น / Free wifi on bus +สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 47,900.- (ปิดกรุ๊ป)