Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2817136 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) หรือ ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น  **เฉพาะราคาโปรโมชั่นเก็บค่าทิป 2,000 บาท/ ท่าน**

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 21-25 ธันวาคม 60 ราคา: 25,999.-(ปรับราคาจาก 36,900 บาท) 
วันเดินทาง: 22-26 ธันวาคม 60
ราคา: 33,900.-(ปรับราคาจาก 36,900 บาท)
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 43,900.-(ปรับราคาจาก 47,900 บาท)
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-4 มกราคม 61 ราคา: 33,900.-(ปรับราคาจาก 47,900 บาท)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น