Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ2817168 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ  โอชิโนะฮัคไค อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน (2 วัน) วัดนาริตะซัน ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 27 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 40,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น