Letago Travel & Tours

ทัวร์ต่างประเทศ ทั่วโลก อันดับ 1

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ2817169 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค อิออน อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) วัดนาริตะซัน ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) มื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+แช่น้ำแร่ธรรมชาติ 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 3-7 ธันวาคม 60 ราคา: 34,900.-
วันเดินทาง:
 5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ธันวาคม 60 ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง: 
24-28 ธันวาคม 60 ราคา: 35,900.-
วันเดินทาง:
 26-30 ธันวาคม 60 ราคา: 36,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น