Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ281812 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ  โอชิโนะฮัคไค  อิออน โตเกียว  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน  ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์
**เฉพาะราคาโปรโมชั่นเก็บค่าทิป 2,000 บาท/ ท่าน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 15-20 ธันวาคม 60
ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 26,999.-)
วันเดินทาง: 20-25, 22-27 ธันวาคม 60 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 31,999.-)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น