Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281854 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราซึคุระ  หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช  โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + พักออกเซ็น 1 คืน

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มีนาคม / 28 มีนาคม-1 เมษายน / 29 มีนาคม-2 เมษายน / 30 มีนาคม-3 เมษายน / 31 มีนาคม-4 เมษายน 61 ราคา: 32,900.-

วันเดินทาง: 1-5 เมษายน 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
2-6, 3-7 เมษายน 61 ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง:
4-8 เมษายน 61 ราคา: 35,900.-
วันเดินทาง:
5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น