Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281855 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ  วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โตเกียว วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ  ฮาราจูกุ วัดนาริตะ  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 45,900.-