Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281881 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ สวนดอกไม้อะชิคากะ วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) ทุ่งดอกพิงค์มอส เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอชิโนะฮัคไค ซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ  ชิซุย เอ้าท์เล็ต  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 8-12 พฤษภาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 26,999.- (ปรับลดจาก 28,999.-)