Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

๋JapanAir Asia XJ281895 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ สวนแห่งซากุระ-ชิซุยเอ้าท์เล็ต ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงิน ณ ห้างอิออน  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น ** ชมซากุระ 2 สวน **


สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
เต็มทุกกรุ๊ป  ราคา: 26,999.-