Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281896 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอวาคุดานิ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮัค วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 14-17 เมษายน 61 ราคา: 32,999.-
วันเดินทาง: 21-24 เมษายน 61 ราคา: 24,999.-