Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281897 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ เมืองเก่าซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทุ่งดอกพิงค์มอส ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 17-20, 18-21, 19-22, 24-27 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,999.-