Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418145 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง  โตเกียว (นาริตะ)  โอวาคุดานิ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะ ฮัคไค ศาลเจ้า อารายา ยามะ  วัดอาซากุสะ นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 61 ราคา: 16,998.-