Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418154 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  โอวาคุดานิ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์  หรือโอชิโนะ ฮัคไค (ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน)  วัดอาซากุสะ  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 25-29, 27-31 กรกฎาคม 61 ราคา: 24,888.-
วันเดินทาง:
29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม / 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 61 ราคา: 17,888.-

วันเดินทาง: 4-8, 14-18, 16-20, 18-22, 26-30 สิงหาคม 61 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง:
12-16, 22-26, 24-28 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง: 8-12 สิงหาคม 61 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 24,888.-