Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

๋JapanAir Asia XJ2818174 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว) พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ วัดนาริตะ อิออน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 30 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 26,999.-) ค่าทิป 1,500 บาท
วันเดินทาง: 
31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 27,999.-) ค่าทิป 1,500 บาท

วันเดินทาง:
1-6 พฤศจิกายน 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 26,999.-) ค่าทิป 1,500 บาท
วันเดินทาง:
3-8, 17-22, 20-25, 24-29 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
7-12, 9-14, 14-19, 16-21, 22-27 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม/ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.-