Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

๋JapanNok ScootJ5418211 ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ) โอวาคุดานิ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ชินจุกุ เมืองอิบาระกิ ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา กานะอิจิบะ เมืองเก่าซาวาระ อิออนนาริตะ มอลล์ วัดนาริตะ ซัน (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 10-14, 14-18 ตุลาคม 61 ราคา: 23,888.- (ปรับลดจาก 29,888.-)
วันเดินทาง: 
11-15, 12-16 ตุลาคม 61 ราคา: 25,888.- (ปรับลดจาก 31,888.-)
วันเดินทาง:
 
15-19, 16-20 ตุลาคม 61 ราคา: 27,888.-
วันเดินทาง: 22-26, 23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง: 
13-17, 21-25 ตุลาคม 61 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง: 
18-22, 19-23, 20-24 ตุลาคม 61 ราคา: 31,888.-