Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

๋JapanNok ScootJ5418212 ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ) วัดอาซากุสะ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สวนสนุกฟูจิ Q (ฟรีเครื่องเล่น 1 ชนิด) โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ไม่มีบริการรถบัส ไม่รวมค่าเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว วัดนาริตะ ซัน (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 9-13, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27 กันยายน 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง: 1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 25-29 กันยายน/ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 
5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 21-25 กันยายน/ 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 23,900.-

วันเดินทาง: 
1-5, 3-7, 5-9, 13-17, 15-19, 17-21, 23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง: 7-11, 11-15 ตุลาคม 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
 9-13, 19-23, 21-25 ตุลาคม 61 ราคา: 29,900.-