Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418234 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  คาวาโกเอะ  ศาลเจ้าความรัก  ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ถ้ำน้ำแข็งนารุซาว่า  ชงชาแบบญี่ปุ่น  อิออนมอลล์  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ชินจุกุ  โอไดบะ Diver City  วัดนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 18-22 สิงหาคม 61 ราคา: 10,900.- (ปรับลดจาก 13,999 บาท) ค่าทิป 1,900 บาท/ท่าน
วันเดินทาง:
20-24 สิงหาคม 61 ราคา: 13,999.- ค่าทิป 1,900 บาท/ท่าน