Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2818247 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  เมืองซะกุระ  ชมทุ่งดอกคอสมอส  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะ ฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่น้ำแร่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
4-7 ตุลาคม 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
5-8, 6-9 ตุลาคม 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)
วันเดินทาง:
15-18 ตุลาคม 61 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 17-20, 24-27 ตุลาคม 61 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก  23,999.-)
วันเดินทาง:
19-22 ตุลาคม 61 ราคา: 25,999.-